Kristina Hedberg Karlberg – Legitimerad fysioterapeut och rörelsepedagog

Kristina är sjukgymnast med lång yrkeserfarenhet som koreograf och rörelsepedagog med uppdrag för exempelvis Artisten (HSM), Folkteatern, Stadsteatern, Danscentrum, fria grupper och frilansartister. Hon har en stor kunskap om villkoren i både frilansliv och på sceninstitutioner. Vidareutbildningar i basal kroppskännedom, resursorienterad färdighetsträning och psykomotorisk fysioterapi.

Kristina håller kurser i kroppsmedvetande och rörelse, föreläser om stress, och ger individuell kroppsrådgivning.

För Dig som artist är kroppen instrumentet som på scenen speglar många olika mänskliga uttryck. Man ställs inför mentala och fysiska utmaningar, som kräver full tillgång till kroppen.

I kroppsmedvetandeträningen får du uppmärksamma både vanemönster och goda resurser. Rörelsekvalitet, vital andning och en bra förankring hjälper dig bemästra inre stress och att vara i full närvaro på scenen.

Hemsida: www.moveandmind.se