Bertil Lundborg – Legitimerad fysioterapeut

Bertil är fysioterapeut och musiker och forskar på styrketräning för professionella musiker. Inom sitt företag Musikerkliniken arbetar han med  såväl frilansmusiker som orkestermusiker i Hovkapellet och Filharmonikerna. Tre dagar i veckan arbetar han på Lidingö Fysioterapi (där erbjuds landstingssubventionerad fysioterapi på uppdrag av SLL) och en dag i veckan finns han på Cityakuten Rehab och Sport och han har även tillgång till Kungliga Operans gym.

Bertil har vidareutbildning i idrottsmedicin, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion) och föreläser om musikermedicin, återhämtning och stresshantering. Under de kommande åren fortsätter han att utbilda sig till specialist i fysisk aktivtet och idrottsmedicin.

Hans målsättning är att patienter och kollegor ska uppleva honom som kompetent, kommunikativ, problemlösande, pedagogisk och lugn. 

Hemsida: www.bertillundborg.com