Andreas Sjögren – Legitimerad audionom

Tinnitus eller andra hörselproblem? Andreas har stor erfarenhet av och arbetar med förebyggande hörselvård, hörselundersökning, rådgivning och behandling av tinnitus. Han provar även ut individuella musikhörselskydd, hörapparater och arbetshjälpmedel.

Andreas Sjögren arbetar med hörselrehabilitering hos Audionova som samverkar med Artist- och musikerhälsan och Musikhögskolan i Malmö.

Hemsida: www.audionova.se